LimburgsErfgoed

Limburgs Erfgoed in woord en beeld
op mijn site
Plak onderstaande code in uw blog of website:

Colofon / Disclaimer / Copyright / Cookies

Colofon
LimburgsErfgoed.nl is een initiatief van Provincie Limburg.
Ontwerp en bouw website : ab-c media
Beheer website : Cubiss Limburg

Disclaimer
De inhoud van LimburgsErfgoed.nl wordt zorgvuldig samengesteld. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet (meer) juist is. Aan de informatie op deze internetsite kunnen géén rechten worden ontleend daarnaast kan Provincie Limburg op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik of functioneren van deze website, of van websites van derden waarnaar verwezen wordt. Provincie Limburg draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar deze site (www.LimburgsErfgoed.nl) verwijst.

Mocht u vragen hebben of andere zaken die LimburgsErfgoed betreffen of komt u iets tegen dat niet correct en/of volledig is dan stellen wij het op prijs als u contact opneemt via info@limburgserfgoed.nl

Copyright
Het intellectuele eigendomsrecht op alle teksten, beelden en geluiden op LimburgsErfgoed.nl behoort toe aan Provincie Limburg of aan de licentiegevers. Het verveelvoudigden en/of openbaar maken door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand is dan ook niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Provincie Limburg (en indien van toepassing haar licentiegevers). Desgewenst kunt u toestemming vragen via info@limburgserfgoed.nl. Verwijzen naar pagina's van Limburgserfgoed.nl via links op het web is toegestaan. De redactie wil graag hiervan op de hoogte worden gesteld. Ook mag voor privégebruik, niet-commerciële doeleinden, of onderwijsactiviteiten informatie van Limburgserfgoed.nl gebruikt worden waarbij Limburgserfgoed.nl als bron vermeld dient te worden.

Limburgserfgoed.nl tracht de voorwaarden ten aanzien van het gebruik van materiaal op de website zo goed mogelijk na te leven. Instellingen en personen die desondanks menen dat hun rechten aangetast zijn door vertoning van tekst, beeld en geluid op Limburgserfgoed.nl, worden verzocht contact op te nemen met de redactie van Limburgserfgoed.nl (info@limburgserfgoed.nl )

Cookies
De site LimburgsErfgoed.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer plaatst op het moment dat de site wordt bezocht. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden (bezoekersstatistieken). Ook worden cookies gebruikt om instellingen te onthouden m.b.t. functionaliteit van een website (bv. lettergrootte, gepersonaliseerde pagina, taalinstelling).
Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden.
LimburgsErfgoed.nl gebruikt Google Analytics cookies om het bezoekersgedrag op onze website te kunnen analiseren. Deze gegevens worden gebruikt om onze website constant te kunnen optimaliseren aan de behoefte van u als bezoeker. Meer informatie over het afwijzen en verwijderen van deze cookies vindt u op:
http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies (Internet Explorer)
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647 (Google Chrome)

Contact:
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de redactie van LimburgsErfgoed.nl info@limburgserfgoed.nl.