LimburgsErfgoed

Limburgs Erfgoed in woord en beeld
op mijn site
Plak onderstaande code in uw blog of website:
Literatuur

Bulletin

plak onderstaande code in uw blog of website:
BeschrijvingBulletin / KNOB : bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, tevens orgaan van de Rijksdiensten voor de Monumentenzorg en voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, en van de Nederlandse Museumvereniging. - Jrg. 73, nr. 1 (1974) - ... - Leiden : Brill, 1974-.... - 27 cm Verschijnt 5× per jaar, vanaf Jrg. 87 (1988) 1× per 2 maanden, vanaf Jrg. 111 (2012) 4× per jaar. - Ook o.d.t.: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. - Voortz. van: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond = ISSN 1381-1541. - Later uitg.: Utrecht : Bohn, Scheltema & Holkema. - Vanaf 1986 uitg.: Zutphen : Walburg Pers; vervolgens uitg.: Amsterdam : KNOB, vervolgens plaats van uitg.: Delft. ISSN 0166-0470 = Bulletin - KNOB General characterization: tekst; zonder medium; band
Datering1974-...
TrefwoordenMonumentenzorg
Identificatie831612436
BronSociaal Historisch Centrum voor Limburg