Organisatie details - Coöperatie Erfgoed Limburg U.A. 

Stichting het Limburgs Landschap - Lomm

Naam:

Stichting het Limburgs Landschap

Bezoek adres:

Rijksstraatweg 1, Lomm

Post adres:

Rijksstraatweg 1, Lomm

Website:

https://www.limburgs-landschap.nl
01-07-2018
10
Loek Hendrikx
0774737575
info@limburgs-landschap.nl

Landschap is meer dan natuur alleen. Daarom zet Stichting het Limburgs Landschap zich al sinds 1931 in voor Limburgse natuur en erfgoed. Door het aankopen en beheren van natuurterreinen en erfgoedobjecten doet de Stichting haar best om deze kenmerkende Limburgse landschappen veilig te stellen voor toekomstige generaties.

Het Limburgs Landschap heeft inmiddels meer dan 9.000 hectare landschap en 50 monumentale complexen veiliggesteld voor toekomstige generaties. Enkele van onze erfgoedprojecten bestaan uit:
- kastelen;
- molens (wind en water);
- boerderijen;
- archeologische vindplaatsen;
- historische tuinen en parken;
- grotten en groeves;
- diverse kleinere landschapselementen.

Voor meer informatie over de objecten kunt u kijken op https://www.limburgs-landschap.nl/gebieden

Het Limburgs Landschap is door de hele provincie Limburg te vinden. Om de terreinen en erfgoedobjecten goed te kunnen beheren is er veel samenwerking met collega-organisaties op het gebied van natuurbeheer, milieuzorg en erfgoed (niet liggend in de stad).
https://www.limburgs-landschap.nl/gebieden