Organisatie details - Coöperatie Erfgoed Limburg U.A. 

Limburgs Museum - Venlo

Naam:

Limburgs Museum

Bezoek adres:

Keulsepoort 5, Venlo

Post adres:

Keulsepoort 5, Venlo

Website:

https://www.limburgsmuseum.nl/nl/
01-07-2018
10
Marieke van Meer
0773522112
m.vanmeer@limburgsmuseum.nl

Limburgs Museum is het museum voor cultuur In Limburg. We verzamelen, tonen en vertellen de verhalen van Limburg. Zo bieden we verrassende perspectieven op verleden, heden en toekomst van Limburg en van de wereld om ons heen.

Het collectiebeleid is in de statuten van het Limburgs Museum als volgt verwoord: het planmatig verzamelen, conserveren, bewaren, bestuderen, presenteren en tentoonstellen van geschied- en volkskundige objecten, in het bijzonder voor zover betrekking hebbend op de provincie Limburg.

Vanuit dit collectiebeleid heeft het Limburgs Museum de volgende drie kerncollecties geformuleerd:

  • Archeologie: deze kerncollectie biedt een aansluitend chronologisch overzicht van de aanwezigheid van de mens in dit gebied van de vroegste steentijd tot heden;
  • Beeldcultuur: deze kerncollectie staat voor de artistieke en/of documentaire verbeelding van onderwerpen uit de Limburgse geschiedenis en cultuur;
  • Cultuurhistorie: deze kerncollectie bestaat uit getuigenissen van het cultuurhistorische verleden van Limburg.

Meer informatie over de collecties is te vinden in het Collectiebeleidsplan 2015-2020.

Provincie Limburg en Euregio.
https://www.limburgsmuseum.nl/nl/collectie/collectie-online/ , https://www.limburgsmuseum.nl/collectie/over-collectie/