Organisatie details - Coöperatie Erfgoed Limburg U.A. 

Heemkundige Kring Tegelen - Tegelen

Naam:

Heemkundige Kring Tegelen

Bezoek adres:

Bongerdstraat 223-A, Tegelen

Post adres:

Bongerdstraat 6, Tegelen

Website:

https://www.hktegelen.nl/
01-01-2022
1
John Raijer
0629381351
info@hktegelen.nl

Wij zetten ons in voor het behoud, herstel, bescherming en het onder de aandacht brengen van de waardevolle cultuurelementen die eigen zijn aan ons Heem (Tegelen en Steyl).

  • Bibliotheek
  • Afbeeldingen en knipsels
  • Tegelse Couranten
  • Objecten
  • Posters en kaarten
  • Beeld en geluid
  • Genealogisch materiaal
  • Verenigingsarchief
  • Archieven van enkele andere verenigingen
Voormalige gemeente Tegelen, inclusief de kern Steyl.
https://erfgoednetlimburg.nl/heemkundigekringtegelen