Organisatie details - Coöperatie Erfgoed Limburg U.A. 

Erfgoedvereniging Bond Heemschut Commissie Limburg - Roermond

Naam:

Erfgoedvereniging Bond Heemschut Commissie Limburg

Bezoek adres:

Steegstraat 5, Roermond

Post adres:

Steegstraat 5, Roermond

Website:

https://www.huisvoordekunstenlimburg.nl/netwerk/bond-heemschut-limburg
01-07-2018
1
Drs Marianne van der Elsen
0475399287
heemschut@hklimburg.nl

Erfgoedvereniging Heemschut bestaat sinds 1911 en zet zich dus al ruim 100 jaar onafgebroken in voor het behoud van cultureel erfgoed. Heemschut betekent letterlijk het beschermen (schutten) van de eigen omgeving (heem). Bescherming van waardevolle objecten en gebieden, met hun bijbehorende historische context, is dan ook de belangrijkste taak van deze erfgoed-vereniging. Heemschut laat van zich horen door overheden en andere partijen te wijzen op cultuurhistorische waarden. Op basis van meldingen wordt bovendien actie ondernomen om gebouwen en gebieden te redden. Wie zorgen heeft over verloedering en dreigende aantasting of teloorgang van monumenten kan dit (liefst zo vroeg mogelijk) melden bij het Meldpunt Bedreigde Monumenten Limburg via heemschut@hklimburg.nl. Het kan bijvoorbeeld om een afzonderlijk gebouw gaan, maar ook een complex, een stads- of dorpsgezicht, een archeologisch object, een wegkruis of een kapelletje. Heemschut zal dan op een professionele manier in overleg treden met beleidsmakers en eigenaren en proberen hen oog te laten krijgen voor het Limburgse erfgoed. De Limburgse afdeling van de Erfgoedvereniging Heemschut is aangesloten bij Het Huis voor de Kunsten Limburg. De landelijke Erfgoedvereniging Heemschut is te vinden op www.heemschut.nl.

Provincie Limburg