Organisatie details - Coöperatie Erfgoed Limburg U.A. 

Discovery Museum - Kerkrade

Naam:

Discovery Museum

Bezoek adres:

Museumplein 2, Kerkrade

Post adres:

Postbus 164, Kerkrade

Website:

https://www.discoverymuseum.nl
01-01-2019
3
Serge Langeweg
0455676019
s.langeweg@museumpleinlimburg.nl

Het Discovery Museum exploiteert drie instellingen: Columbus earth center, Cube design museum en Continium discovery center. Het doel van de Stichting is: bijdragen aan het sociale zelfvertrouwen, de economische zelfredzaamhed en het culturele bewustzijn van zijn publiek en diens leefomgeving en het verbreiden en stimuleren van de belangstelling voor wetenschappelijke en industriële bedrijvigheid in verleden, heden en toekomst. Zij doet dat door middel van: - Het geven van informatie over de relatie van de mens met de wereld waarin hij leeft, de aarde, het proces dat ons in staat stelt de aarde leefbaar in te richten en de voorwerpen die wij gebruiken in die leefbare wereld. - Het verzamelen, conserveren, beheren en tentoonstellen van roerende industrieel-archeologische relicten - Het stimuleren van nieuwe generaties in het ontwikkelen van talenten waarmee ze de uitdagingen van de 21ste eeuw aankunnen (Statuten Stichting Museumplein Limburg, 9 mei 2018)

Momenteel zijn er vijf (historische) deelcollecties die samen ongeveer 21.000 objecten omvatten. De deelcollecties zijn: - Stoommachines en motoren - Steenkolenmijnbouw - Maastrichts aardewerk en porselein - Maastrichts glas en kristal - Techniek van het huishouden. De ambitie is om de komende tijd de museale collectie uit te breiden met een aantal nieuwe deelcollecties, die het beter mogelijk maken ook eigentijdse objecten en concepten in de collectie op te nemen. Die nieuwe deelcollecties zijn: - Brightlands Food - Brightlands Materials - Brightlands Health - Brightlands Smart Services - Creatieve industrie

Vooral (eu)regionaal en nationaal. Met name voor Cube ook internationaal.
https://www.continium.nl/nl/activiteiten/hall-fame#mijnbouw https://www.demijnen.nl/collectie/