Organisatie details - Coöperatie Erfgoed Limburg U.A. 

Discovery Museum - Kerkrade

Naam:

Discovery Museum

Bezoek adres:

Museumplein 2, Kerkrade

Post adres:

Postbus 164, Kerkrade

Website:

https://www.discoverymuseum.nl
01-01-2019
3
Serge Langeweg
0455676019
s.langeweg@discoverymuseum.nl

Het doel van de Stichting Discovery Museum is het inspireren en stimuleren van zijn publiek teneinde verantwoordelijkheid te leren nemen voor het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de harmonie tussen mens, milieu en maatschappij, middels het delen van kennis en kunde tussen het instituut, instellingen met een soortgelijke missie en bezoekers, het verzamelen, conserveren, beheren en tentoonstellen van roerende industrieel-archeologische relicten en het stimuleren van alle generaties in het ontwikkelen van talenten waarmee ze de uitdagingen van de 21ste eeuw aankunnen.

(Statuten Stichting Discovery Museum, 4 mei 2021)

De collectie bestaat uit zes deelcollecties die samen ongeveer 22.000 objecten omvatten. De deelcollecties zijn: - Stoommachines en motoren - Steenkolenmijnbouw - Maastrichts aardewerk en porselein - Maastrichts glas en kristal - Techniek van het huishouden – Human needs in Limburgs perspectief.

Vooral (eu)regionaal en nationaal.
https://www.discoverymuseum.nl/over-discovery-museum/collectie-erfgoed/