Voor meer nieuws kunt u terecht op onze Facebook pagina De Erfgoedagenda Limburg

Website Coöperatie Erfgoed Limburg online

De website Coöperatie Erfgoed Limburg online..... .....

Coöperatie Erfgoed Limburg opgericht

De Coöperatie Erfgoed Limburg is opgericht. Zie meer op onze pagina De Coöperatie. .....

Provincie Limburg en erfgoedinstellingen ondertekenen intentieovereenkomst

Het rijke Limburgs erfgoed verdient grotere zichtbaarheid en meer publieksbereik, zo stelt de Provincie Limburg in haar beleidskader en uitvoeringsprogramma ‘Toekomst .....