Startbijeenkomst Cooperatie Erfgoed Limburg

Startbijeenkomst Cooperatie Erfgoed Limburg

Meer samenwerking voor behoud en zichtbaarheid van Limburgs Erfgoed.

Op vrijdag 25 januari 2019 vanaf 15.30 uur vindt bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) te Maastricht de startbijeenkomst van de Coöperatie Erfgoed Limburg plaats. Nadat het afgelopen jaar in het teken heeft gestaan van het opzetten van een nieuw samenwerkingsverband, zijn de Limburgse erfgoedinstellingen nu klaar om zich aan de buitenwereld te presenteren onder de noemer ‘Limburgs Erfgoed’.

Tijdens de bijeenkomst, die bedoeld is voor betrokkenen bij de coöperatie, geeft voorzitter Marleen Gresnigt-Raemaekers een korte inleiding over de gerealiseerde erfgoedcoöperatie, gevolgd door een gezamenlijke starthandeling met gedeputeerde Ger Koopmans. Ook presenteert het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) een voorproefje van de speciale Limburgse website ‘Oorlogsbronnen Limburg’, die NOB in samenwerking met het RHCL en de andere Limburgse archieven wil gaan realiseren. Dit is één van de initiatieven die vanaf 2019 met de overige leden van de Coöperatie Erfgoed Limburg gezamenlijk kunnen worden opgepakt en uitgebouwd.

De Coöperatie Erfgoed Limburg bestaat op dit moment uit zo’n twintig (aspirant-)leden, een vijftal partners en een vierkoppig bestuur. Verdeeld over thematische werkgroepen werken zij gezamenlijk aan de inrichting van een centraal informatieservicepunt, de ontwikkeling van een verhalen- en collectiewebsite, publieksgerichte projecten en de ontwikkeling van de erfgoedzorg.

Limburgs erfgoed behouden en zichtbaar maken

Onder Limburgs erfgoed valt alles wat vorige generaties aan ons hebben nagelaten dat nog steeds een grote waarde heeft voor de Limburgers. De teloorgang hiervan wordt vaak ervaren als een verlies van identiteit. Binnen de Coöperatie Erfgoed Limburg worden acht sub-terreinen van erfgoed onderscheiden, namelijk archeologie, archieven, bibliotheekcollecties, geschiedschrijving, immaterieel erfgoed, landschap, monumenten en museale collecties. De coöperatieleden en partners beschikken gezamenlijk over een zeer grote expertise op deze terreinen. Middels de coöperatie kunnen zij nog beter zorgen dat dit erfgoed in stand wordt gehouden, verrijkt en onder de aandacht wordt gebracht van het publiek. Zo is er in 2019 bijvoorbeeld een reeks van tien erfgoedweekenden waarin zij hun publieksactiviteiten gezamenlijk presenteren.

Persaandacht

Op vrijdagochtend 25 januari besteedde De Limburger in alle regionale edities, met een artikel van Vikkie Bartholomeus, aandacht aan de Coöperatie. Daarnaast was er belangstelling van RTV Maastricht, RTV Roermond en Chapeau. Hieronder volgt een deel van de tekst van het artikel van De Limburger in de editie Heuvelland:

Coöperatie wil breder publiek bereiken met Limburgs erfgoed

Het Limburgs erfgoed koesteren, bewaken en meer zichtbaar maken. Dat is het doel van de nieuwe Coöperatie Erfgoed Limburg die vandaag van start gaat.

DOOR VIKKIE BARTHOLOMEUS

MAASTRICHT

Meer dan twintig organisaties gaan intensief samenwerken om het erfgoed een impuls te geven. Het gaat om stichtingen als Limburgs Landschap, Bond Heemschut, Monumentenwacht Limburg en het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG). Maar ook de Limburgse bibliotheken en kunstencentra zijn betrokken.

De Coöperatie Erfgoed Limburg wil met name het publiek meer betrekken bij de monumenten, archieven, tradities en andere waardevolle nalatenschappen uit het verleden. Er moet een centraal informatieservicepunt komen en er gaan maandelijkse erfgoedweekends met activiteiten van start. Zo zal de Stichting Restauratie Atelier Limburg een eigen versie van het taxatieprogramma Tussen Kunst en Kitsch brengen en komt er bijvoorbeeld een ‘heel Limburg bakt’-evenement bij historische bakovens.

Digitalisering

De coöperatie gaat samen met de provincie Limburg werk maken van digitalisering. De site limburgserfgoed.nl is gelanceerd en er wordt gewerkt aan een plan om archieven beter te ontsluiten. Het is de bedoeling dat ook lokale heemkundeverenigingen gebruik kunnen gaan maken van een uniform systeem om zaken te digitaliseren.

Voorzitter Marleen Gresnigt-Raemaekers van de coöperatie: „Er zijn zo veel verenigingen met prachtige collecties van hun eigen gebiedje, maar als ze niet ontsloten zijn blijven ze onzichtbaar. Bovendien: als zij allemaal hun eigen site moeten bouwen kost dat heel veel geld. Het is de bedoeling dat er straks een basis klaar ligt waarin ze de content zelf aanbrengen.”

Oorlog

Verder komt er een Limburgse site van het Netwerk Oorlogsbronnen, waar onder regie van het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie) 430 archieven uit de Tweede Wereldoorlog worden ontsloten. Ook particuliere collecties, bijvoorbeeld een verzameling oorlogsdagboeken, kunnen in het Netwerk Oorlogsbronnen opgenomen worden. Het Regionaal Historisch Centrum Limburg is nauw bij dit project betrokken.

Aan de totstandkoming van de Coöperatie Erfgoed Limburg is meer dan een jaar gewerkt.