Disclaimer - Coöperatie Erfgoed Limburg U.A.

Disclaimer

De inhoud van LimburgsErfgoed.nl wordt zorgvuldig samengesteld. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet (meer) juist is. Aan de informatie op deze internetsite kunnen géén rechten worden ontleend daarnaast kan Coöperatie Erfgoed Limburg op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik of functioneren van deze website, of van websites van derden waarnaar verwezen wordt. Coöperatie Erfgoed Limburg draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar deze site (www.LimburgsErfgoed.nl) verwijst.

Mocht u vragen hebben of andere zaken die LimburgsErfgoed betreffen of komt u iets tegen dat niet correct en/of volledig is dan stellen wij het op prijs als u contact opneemt via info@limburgserfgoed.nl