Online collecties - Coöperatie Erfgoed Limburg U.A.

LimburgsErfgoed.nl toonde tot 1 juni 2018 de collecties van 16 organisaties. Daarvoor bestaat nog steeds belangstelling. Omdat deze collecties via de eigen websites van een aantal van deze instellingen ook te bekijken zijn, is onderstaand overzicht samengesteld dat incidenteel wordt geactualiseerd.

Centre Céramique, Maastricht

DeDomijnen Sittard-Geleen, collecties en archief

Limburgs Museum, Venlo

Peel en Maas Net

Rodenet, digitaal archief van Kerkrade

Stichting Limburgse Kastelen

Provinciaal Archeologisch Depot de Vondst, Heerlen

Regionaal Historisch Centrum Limburg

Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis, Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Nuth, Simpelveld en Voerendaal

www.demijnen.nl

https://aezel.eu/

https://lggi.nl/

https://www.sintservaas.nl/schatkamer/bezienswaardigheden 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort:
http://www.collectienederland.nl
https://erfgoedmonitor.nl
https://cultureelerfgoed.nl/monumentenregister

Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

Sociaal Historisch Centrum Limburg, Maastricht

Stichting Kruisen en Kapellen Limburg, Roermond

Glas-in-lood depot Limburg

Erfgoed Kompas

Veldkruus

Venrayse online erfgoed

Inmiddels wordt er gewerkt aan de realisatie van de Limburgcollectie, met het zogenoemde DRAPO-project als pilot. Zie hiervoor http://limburgsevaandels.nl!

De Limburgcollectie is de spiegel van de Limburgse samenleving, vastgelegd in collecties van musea, archieven, bibliotheken en verenigingen. Het is een rijke, veelomvattende verzameling van publicaties in of over Limburg en objecten die de geschiedenis van Limburg in zich dragen. Denk aan boeken en oude drukken, kaarten, grafiek, reisverslagen van Jezuïeten, maar ook aan kunstobjecten, artefacten en archiefstukken. Als samenwerkende organisaties willen wij deze Limburgcollectie behouden voor de toekomst, (digitaal) toegankelijk maken, bekendheid geven en op een aansprekende manier laten beleven door een zo breed mogelijk publiek.

Hiervoor is een innovatieve, digitale infrastructuur nodig die het mogelijk maakt onze collectiedata gelinkt, open en verrijkt aan te bieden. Zo kunnen we deze data eenvoudiger delen met anderen en verrijken met nieuwe gekoppelde informatie, waardoor de Limburgcollectie maximaal toegankelijk wordt. Met deze infrastructuur scheppen wij de voorwaarden voor nieuwe manieren van publicatie, onderzoek en gebruik. Ons doel is de Limburgcollectie beter zichtbaar, houdbaar en bruikbaar te maken, voor een zo breed mogelijk publiek maar ook voor wetenschappelijke doelen. Daarnaast maken wij de Limburgcollectie beter zichtbaar door gezamenlijke publieksactiviteiten te organiseren. Denk naast exposities aan Storytelling en Oral History-projecten, een collectie app of Wikimedia content en data donation sessies voor Limburgse topstukken.

Wil je als organisatie graag bijdragen aan de Limburgcollectie? Laat het ons weten! Doe mee en vertel samen met ons de verhalen die het waard zijn te worden verteld.

Centre Céramique (bibliotheek)
Regionaal Historisch Centrum Limburg
Koninklijk Limburgs Geschiedkundig en Oudheidkundig Genootschap
Limburgs Museum
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg
Universiteitsbibliotheek Maastricht
In samenwerking met het Huis voor de Kunsten Limburg

De LimburgCollectie is een van de hoofdonderdelen van ons digitaliseringsplan 2021-2024.
Af en toe plaatsen wij een nieuwsbericht op deze site over bijzondere collectie-items die bij de samenwerkende instellingen in beheer zijn. Deze berichten delen wij ook op de FB-pagina Erfgoedagenda Limburg.