Documenten - Coöperatie Erfgoed Limburg U.A.

De Coöperatie Erfgoed Limburg legt belangrijke uitgangspunten en besluiten schriftelijk vast.
Het gaat om de volgende basisdocumenten:

2023

6 juni 2023, vastgesteld financieel verslag 2022 met verklaring kascontrolecommissie 

14 april 2023, brief aan de leden van Provinciale Staten ter ondersteuning Miljoenenlijn

15 maart 2023, brief aan de provinciale (in)formateur(s) en nieuwe Statenleden

2022

29 november 2022, door ledenvergadering vastgesteld werkplan 2023

21 juni 2022, door ledenvergadering goedgekeurd inhoudelijk en financieel verslag over het jaar 2021

april 2022, architectuur Linked Open Limburg, met bijbehorende Road Map

2021

11 november 2021, eindrapportage 2021 t.b.v. Adviescie Limburgs Digitaal Erfgoed

20 oktober 2021, werkplan en begroting 2022

2 juli 2021, Mission Statement met aanbiedingsbrief aan College van Gedeputeerde Staten van Limburg

23 juni 2021, door ledenvergadering goedgekeurd inhoudelijk en financieel verslag over het jaar 2020

23 juni 2021, bestuursreglement WBTR, aangepast op 30 augustus 2021 en 4 april 2023

2020

9 december 2020, werkplan en begroting 2021 met aanbiedingsbrief een aanvullende toelichting

29 oktober 2020, digitaliseringsplan 2021-2024 met aanbiedingsbrief

2019

25 november 2019, Werkplan en begroting 2020 met bijlagen 1 en 2.

sept / okt 2019, inhoudelijke verslagen activiteiten 2018 en 2019

januari 2019, informatieformulier leden en partners Coöperatie Erfgoed Limburg

2018

14 december 2018, reactie op de Adviesbrief 2019 van de Adviescommissie Limburgs Digitaal Erfgoed. Deze adviesbrief is te vinden in de nieuwsberichten op deze website.

26 november 2018, Werkplan en begroting 2018-2019 met bijlagen 1 en 2.

19 september 2018, intern beoordelingsschema voor projecten

17 september 2018, Projectenprotocol

17 september 2018, Bestuurdersprofiel

17 september 2018, Begroting 2018-2019

17 september 2018, Beleidsplan

21 juni 2018, contributiereglement en ledenovereenkomst

9 mei 2018, Statuten van de Coöperatie Erfgoed Limburg U.A.

2017

23 november 2017, Intentieovereenkomst coöperatieve samenwerking erfgoedveld