De Coöperatie Erfgoed Limburg legt belangrijke uitgangspunten en besluiten schriftelijk vast.
Het gaat om de volgende basisdocumenten:

23 november 2017, Intentieovereenkomst coöperatieve samenwerking erfgoedveld

9 mei 2018, Statuten van de Coöperatie Erfgoed Limburg u.A

21 juni 2018, contributiereglement en ledenovereenkomst

17 september 2018, Beleidsplan

17 september 2018, Begroting 2018-2019

17 september 2018, Bestuurdersprofiel

17 september 2018, Projectenprotocol

26 november 2018, Werkplan en begroting 2018-2019 met bijlagen 1 en 2.

14 december 2018, reactie op de Adviesbrief 2019 van de Adviescommissie Limburgs Digitaal Erfgoed. Deze adviesbrief is te vinden in de nieuwsberichten op deze website.