De LimburgCollectie uitgelicht #22: Het Venrays Museum

De LimburgCollectie uitgelicht #22: Het Venrays Museum

De LimburgCollectie is de spiegel van de Limburgse samenleving, vastgelegd in collecties van musea, archieven, bibliotheken en verenigingen. Het is een rijke, veelomvattende verzameling van publicaties in of over Limburg en objecten die de geschiedenis van Limburg in zich dragen. Denk aan boeken en oude drukken, kaarten, grafiek, reisverslagen van Jezuïeten, maar ook aan kunstobjecten, artefacten en archiefstukken. Als samenwerkende organisaties willen wij deze LimburgCollectie behouden voor de toekomst, (digitaal) toegankelijk maken, bekendheid geven en op een aansprekende manier laten beleven door een zo breed mogelijk publiek.

Wat is er allemaal te vinden in de #LimburgCollectie? Om dat te laten zien zullen we iedere maand een bijzonder stuk delen uit een van de collecties van de deelnemers en partners. Deze maand stelt het Venrays Museum zich voor. Zij vertellen over het doel van het museum, de vaste expositie en een bijzonder collectiestuk.

Het verhaal van het Venrays Museum

Venray heeft door zijn ligging al heel lang regionale betekenis. Deze bijzondere plaats had een marktfunctie met internationale handelsrelaties. Bedreigde katholieken vonden hier hun toevlucht. Een prachtige beeldencollectie en de vele kloosterordes getuigen daarvan. De geestelijke gezondheidszorg kwam hier tot ontwikkeling. Elementen hiervan wil het museum laten zien en door de bezoeker laten beleven. De actualiteit wordt verbonden met het verleden.

In en om het museum worden verhalen vertelt over schoonheid. Schoonheid van monumenten, van religieuze symbolen en historische gebouwen, kerken en kapellen, landschap en natuur. Die verhalen maken de stukken uit het museum des te interessanter.

Het museum wil een huis zijn voor kinderen en volwassenen, het huis van Venray. Hier kun je je verwonderen, geboeid raken, beleven en actief zijn. Samenwerking met andere initiatieven en instituties in Venray en omgeving, op het gebied van geschiedenis, cultuur en kunst, en met scholen, op het gebied van educatie, staan hoog in het vaandel. Sociaal-maatschappelijke waarden, zoals verbinding tussen generaties en plezier in het beleven van cultuur, zijn daarbij belangrijk. 

Zoals het museum het omschrijft: in Venray staat een huis. In dat huis wonen beelden en verhalen over de bijzondere geschiedenis van deze stad en omgeving. En in dat huis kan men de geschiedenis beleven en de cultuur proeven. Iedereen, groot en klein, voelt zich er welkom en thuis. In het Huis van Venray. Het Venrays Museum!

 

Vaste tentoonstelling “Venray tussen Peel en Maas”

De vaste tentoonstelling van het Venrays Museum gaat niet over potten, pannen of schilderijen. Hij gaat over mensen die vaak in moeilijke omstandigheden moesten zoeken naar de beste vorm om hun leven te leiden en veiligheid te waarborgen en hun sociale samenhang te koesteren.

Het verhaal begint met een kunstwerkje van nationale betekenis: de danser van Wanssum. Vervolgens ziet de bezoeker hoe het landschap het leven van de oudste Venrayers tot aan het eind van de middeleeuwen bepaalde, maar ook hoe diezelfde Venrayers na 1400 dat landschap steeds meer aanpasten aan hun wensen. De religieuze geschiedenis van Venray heeft bijzondere aandacht gekregen. Niet alleen omdat die uniek is, maar ook omdat het museum op dat gebied beschikt over een collectie van bovengemiddelde kwaliteit. De laatste afdeling laat zien hoe rondom de Grote Kerk een dorp ontstond met hart en ziel, waar mensen voor elkaar zorgden en de sociale cohesie versterkten. Naast deze vaste presentatie is er een inleidende video over de geschiedenis van Venray. Voor jongeren is er een educatieve ruimte waar steeds nieuwe activiteiten te vinden zijn.

Rondom de kern van de vaste presentatie is ruimte voor wisselende tentoonstellingen. Daarmee is het Venrays Museum een weliswaar compact, maar zeer compleet museum voor de wijde regio.

 

Een van de bijzondere objecten: de 'danser van Wanssum'

Tussen 1960 en 1970 is deze slagsteen met gravering in de buurt van Wanssum gevonden. Samen met andere vondsten kwam het terecht in de kelder van het gemeentehuis van Venray. De gravering werd niet gezien. Tijdens een inventarisatie van archeologische vondsten in 1988 werd deze opgemerkt. Het gaat om de tekening van een man gekleed in een lendendoek die een bovenarm-versiering draagt. Zijn gezicht is niet aangegeven. Sommige onderzoekers denken dat er een dansende man is afgebeeld. Anderen zien een speerwerper. Het object kreeg de naam 'Danser van Wanssum' en is zeer waarschijnlijk meer dan 10.000 jaar oud.