Behoud van de continuiteit van de Limburgcollectie

Behoud van de continuiteit van de Limburgcollectie

Het bestuur van de Coöperatie Erfgoed Limburg wil graag bijdragen aan het behoud van de continuïteit van de Limburgcollectie. Dit is op 19 juli 2018 per brief kenbaar gemaakt aan het College van Gedeputeerde Staten van Limburg en het College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht.

De samenwerking van erfgoedinstellingen binnen de Coöperatie is er immers op gericht om belangenbehartiging, belangstelling, kennis(overdracht), gebruik, waardering en behoud van erfgoed te vergroten of te versterken. De coöperatie heeft daarbij tevens een op het publiek gerichte functie.

De Limburgcollectie, gevormd vanaf het eind van de 19e eeuw bij de Stadsbibliotheek in Maastricht, is van groot belang voor de bestudering van de geschiedenis van onze provincie in al zijn verscheidenheid en draagt in belangrijke mate bij aan het collectieve historisch geheugen van Limburg. Vele facetten uit onze rijke historie worden mede op basis van deze collectie in onderzoek genomen of bestudeerd. Dat kan zijn door professionals, amateurs (lees: liefhebbers), leden van heemkundeverenigingen (t.b.v. lokale tijdschriften), studenten (scripties, proefschriften), schoolleerlingen (profielwerkstukken), etc.