Veldcommissie Limburgs Digitaal Erfgoed presenteert Adviesbrief 2019

Veldcommissie Limburgs Digitaal Erfgoed presenteert Adviesbrief 2019

De Veldcommissie Limburgs Digitaal Erfgoed heeft de Coöperatie met onderstaand mailbericht haar Adviesbrief 2019 toegestuurd:

"Geachte leden van de Coöperatie Limburgs Erfgoed,
Met gepaste trots stuur ik u de eerste brief van de Adviescommissie Limburgs Digitaal Erfgoed die gisteren in de aanwezigheid van 125 bezoekers en gedeputeerde Koopmans is gepresenteerd. In de brief leest u hoe de adviescommissie denkt over de digitaliseringsopgave van het erfgoedveld en welke aanbevelingen ze doet voor 2019 (en 2020).

Ik hoop dat deze brief een positieve bijdrage levert aan een toekomstvast digitaliseringaanpak. Bovendien hoop ik dat de adviescommissie met u het gesprek kan starten over de inhoud van de brief en de uitwerking van aanbevelingen".

De commissie stelt u ook in de gelegenheid om te reageren op de inhoud van de adviesbrief. Om die reden zal het bestuur van de Coöperatie een schriftelijke reactie samenstellen.

In geval u reacties, aanbevelingen of anderszins wil kenbaar maken kan dit bij de commissie (limburgsdigitaalerfgoed@gmail.com) én via info@limburgserfgoed.nl (via bundeling en doorgeleiding).

De adviesbrief 2019 kunt u hier downloaden. De reactie van het bestuur van de Coöperatie op de adviesbrief is eveneens voor u beschikbaar.

Onderstaande foto's zijn gemaakt door Fotografie Alf Mertens.