Cooperatie vraagt provinciale informateurs om opname in het nieuwe coalitieakkoord.

Cooperatie vraagt provinciale informateurs om opname in het nieuwe coalitieakkoord.

De leden en partners van de Coöperatie Erfgoed Limburg vragen de provinciale informateurs per brief om opname in het provinciaal coalitieakkoord.