Stichting Past4Present lid van Coöperatie Erfgoed Limburg

Stichting Past4Present lid van Coöperatie Erfgoed Limburg

Vanaf 1 januari 2021 zal Stichting Past4Present officieel lid worden van de Coöperatie Erfgoed Limburg. Past4Present is een recent opgerichte stichting die zichzelf als hoofddoel heeft gesteld om verbindingen te leggen tussen cultureel erfgoed en de online generatie. Daartoe initieert, ontwikkelt en ondersteunt de stichting projecten op het snijvlak van cultuur, geschiedenis, erfgoed en educatie die aansluiten bij de (virtuele) belevingswereld van de online generatie.