Update van AEZEL

Update van AEZEL

Op 10 oktober 2020 werd de eerste versie van AEZEL gepresenteerd aan het grote publiek. Honderden vrijwilligers hebben miljoenen genealogische en kadastrale gegevens ingevoerd, die gebundeld zijn in deze website. De Provincie Limburg heeft zijn waardering voor AEZEL uitgesproken en AEZEL voorgedragen voor de landelijke erfgoedvrijwilligersprijs! Het webinar dat voorafging aan deze livegang met een toelichting op AEZEL is via deze link nog steeds te bekijken. U kunt gelijk naar het begin van het webinar door het bolletje te verschuiven naar 5:30 minuten. 

We zijn erg blij met de update van AEZEL van februari 2021, die we u nu kunnen tonen. De volgende verbeteringen zijn aangebracht:

  • De layout van de homepage is aangepast. U kunt niet alleen vanuit het menu doorklikken naar het onderwerp dat u zoekt maar ook vanuit de carrousel ‘Uitgelicht’  en er is een button ‘Laatste nieuws’.
  • Onder het thema ‘Minuutplans’ zijn in plaats van 38 gemeenten  nu 59 van de oude kadastrale gemeenten zichtbaar! Er is een bijna ononderbroken lint van Noord- naar Zuid-Limburg. Voortaan hoeven we ook niet meer te wachten tot een update van de website,  maar kan nadat een nieuwe gemeente klaar is, deze ook snel op de website worden geplaatst. Ook het aantal icoontjes op de kaart is aanzienlijk uitgebreid.
  • De opzet van de database is vereenvoudigd, waardoor deze makkelijker en overzichtelijker in het gebruik is.
  • Een aantal verbeteringen zijn aangebracht bij het thema “Bronnen”, ”Begraafplaatsen”, “Stolpersteine”, en de weergave van diakritische tekens.
  • Het probleem met het downloaden van scans is opgelost.
  • De belangrijkste teksten op de site zijn nu viertalig. Druk op de button taal en kies voor Nederlands, Engels, Frans of Duits. Let wel op: de laatst gekozen taal blijft staan.

Natuurlijk zijn we er daarmee nog niet. We voorzien dat in de loop van het jaar:

  • de scans uit Alle Limburgers zijn overgezet, waarna Alle Limburgers uit de lucht gehaald kan worden;
  • een stamboom-, statistiek- en collectie- en correctiemodule worden toegevoegd.  Ook een dataset met betrekking tot gezagsdragers in Limburg  door de eeuwen heen is voorbereid tot en met gemeentelijk niveau. Deze kan  hopelijk dit jaar nog zichtbaar gemaakt worden op de website;
  • aanvulling van het thema begraafplaatsen met de begraafplaatsen van Stramproy en Geleen.

Ook zijn we gestart met het ‘Project Archiefbrigade’, een samenwerking tussen het LGGI en de archieven, welke tot doel heeft alle kerkregisters  (en op den duur de burgerlijke stand registers) te scannen en te koppelen aan reeds ingevoerde datasets. Een eerste stap die samen met het RHCL gezet is, is het maken van een complete basislijst van de registers met vindplaats en een taakverdeling en afspraken rond de aanpak.

Uw opmerkingen, aanvullingen en correcties over deze nieuwe versie zijn meer dan welkom en kunt op elke pagina indienen via de gele button ‘Meldingen’.

Bestuur LGGI