Limburgse Mijnmusea gaan nauwer samenwerken

Limburgse Mijnmusea gaan nauwer samenwerken

Vier partijen die zich bezig houden met het ontsluiten en het behoud van het Zuid-Limburgse mijnverleden gaan nauwer met elkaar samenwerken. Stichting Koempels van de Domaniale (Schacht Nulland) in Kerkrade, Stichting Relim (Gedachteniskapel van de Mijnwerkers) in Landgraaf, Stichting Carboon (Nederlands MijnMuseum) in Heerlen en Stichting Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (Miljoenenlijn) in Simpelveld hebben besloten hun krachten te bundelen op het gebied van strategie, organisatie, collectie, educatie en marketing. Daarbij streven de partners er naar ieder vanuit de eigen identiteit elkaars aanbod te versterken en de slagkracht en efficiëntie te vergroten richting het grote publiek.

Doel van de samenwerking is de aandacht voor het belang van het mijnverleden voor de regio te verstevigen en het mijnverleden in het toerisme in Zuid-Limburg te verankeren. Het gezamenlijk maken en uitvoeren van arrangementen kan een belangrijk middel zijn om dit te bereiken. Ook zal bekeken worden in hoeverre het mogelijk is kwetsbare en/of kansarme groepen in de samenleving te betrekken in de projecten van de partners.

De partners hebben hun afspraken vastgelegd in een intentieverklaring. Het samenwerkingsverband staat open voor toetreding van andere partijen die zich bezighouden met het Mijnverleden van de voormalige Oostelijke en Westelijke Mijnstreek en die de uitgangspunten van de samenwerking onderschrijven.