eXpeditie Academy gelanceerd!

eXpeditie Academy gelanceerd!

Stichting Past4Present, Mosasaurus Film Productions en KF inHeritage lanceren deze maand eXpeditie Academy. eXpeditie Academy is een nieuw opgerichte praktijkschool, die haar studenten leert een vertaalslag te maken van hun expertisegebied naar kwalitatieve online stories op het gebied van geschiedenis, archeologie en cultureel erfgoed. 

Online media hebben de laatste jaren een enorme vlucht genomen. In onze wereld zijn platforms als YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn en TikTok niet meer weg te denken. Ook in het Nederlandse erfgoedveld is het gebruik van social media gemeengoed geworden: iedere instelling of organisatie heeft wel een of meerdere social media kanalen om hun publiek digitaal te bereiken. Online storytelling wordt een steeds belangrijker middel om historische verhalen digitaal zichtbaar, beleefbaar en bruikbaar te maken. Steeds meer erfgoedprofessionals uit het erfgoedveld dragen hun kennis dan ook uit via social media. eXpeditie Academy heeft als doel haar studenten te leren hoe die kennis optimaal bij het publiek te brengen.

eXpeditie Academy legt verbindingen tussen digitaal erfgoed & online storytelling, erfgoedbeoefenaars & content creators, professionals & studenten. De praktijkschool leert erfgoedprofessionals een vertaalslag te maken van vakkennis naar kwalitatieve, audiovisuele publiekscommunicatie; en filmmakers en content creators hun producties naar een hoger niveau te tillen door middel van inhoudelijke verdieping. Een bijzonder accent ligt daarbij op het audiovisueel verwerken van archiefmateriaal, dat wordt bewaard in onder andere archieven, musea en archeologische depots.

eXpeditie Academy zet daarmee in op een intensieve vorm van actieve cultuurparticipatie voor cultuurmakers en wil op deze manier een stevige en duurzame brug slaan tussen de wereld van erfgoed en de wereld van digital storytelling en online media.

eXpeditie Academy is een gezamenlijk initiatief van Stichting Past4Present, Mosasaurus Film Productions en KF inHeritage, en heeft een stevige connectie met de documentaireserie ‘eXpeditie’: een avontuurlijke jeugddocumentaireserie over geschiedenis, archeologie en cultureel erfgoed die dit voorjaar officieel wordt gelanceerd.

Voor meer informatie: https://www.expeditie.tv/academy