Copyright - Coöperatie Erfgoed Limburg U.A.

Copyright

Het intellectuele eigendomsrecht op alle teksten, beelden en geluiden op LimburgsErfgoed.nl behoort toe aan Coöperatie Erfgoed Limburg of aan de licentiegevers. Het verveelvoudigden en/of openbaar maken door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand is dan ook niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Coöperatie Erfgoed Limburg (en indien van toepassing haar licentiegevers). Desgewenst kunt u toestemming vragen via info@limburgserfgoed.nl. Verwijzen naar pagina's van Limburgserfgoed.nl via links op het web is toegestaan. De redactie wil graag hiervan op de hoogte worden gesteld. Ook mag voor privégebruik, niet-commerciële doeleinden, of onderwijsactiviteiten informatie van Limburgserfgoed.nl gebruikt worden waarbij Limburgserfgoed.nl als bron vermeld dient te worden.

Limburgserfgoed.nl tracht de voorwaarden ten aanzien van het gebruik van materiaal op de website zo goed mogelijk na te leven. Instellingen en personen die desondanks menen dat hun rechten aangetast zijn door vertoning van tekst, beeld en geluid op Limburgserfgoed.nl, worden verzocht contact op te nemen met de redactie van Limburgserfgoed.nl via info@limburgserfgoed.nl