Leegstand en herbestemming van erfgoed in Zuid-Limburg

Leegstand en herbestemming van erfgoed in Zuid-Limburg

Op 26 februari 2019 is in Kasteel Hoensbroek het rapport 'Erfgoedensembles in Zuid-Limburg' gepresenteerd.

Dit rapport is de weerslag van een jaar lang intensief samenwerken aan de problematiek van herbestemming van erfgoedensembles in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. In dit project hebben partners gezocht naar instrumenten om het duurzame hergebruik van monumentaal erfgoed in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg te stimuleren en versnellen. Daarnaast is onderzocht hoe de relatie van het monument met de tuin, het erf en het landschap hersteld of versterkt kan worden.

In de aanbevelingen wordt aanbevolen de kennis en ervaringen van onze leden en partners te benutten bij het bestrijden van deze leegstand.